Muinaismuistosäätiö

Avustukset

Historia

Nostot
Vuoden 2022 avustukset on jaettu

Vuoden 2022 avustukset on jaettu

Suomen Muinaisumuistosäätiön hallitus päätti kokouksessaan 12.12.2022 avustuksen saajista. Avustuksia myönnettiin kaiken kaikkiaan 8000 euroa.

Nostot
Blogi: avustuksen saajia

Blogi: avustuksen saajia

Aiempina vuosina Muinaismuistosäätiön avustuksen saaneet kertovat omista hankkeistaan.

Esinehistoriaa Siuntion kirkosta

Esinehistoriaa Siuntion kirkosta

Olen esinetutkimukseen erikoistunut taidehistorioitsija, ja tutkinut kahta Siuntion kirkosta löytyvää fragmentaarista esinekokonaisuutta, jotka molemmat ovat peräisin 1600-luvun alkupuolelta. Uuden ajan alun kirkkoesineistön tutkimus edustaa taidehistoriallista perustutkimusta. Esineiden ja niiden neljän vuosisadan aikana kokemien vaiheiden tarkastelu on korjannut aiempia virheellisiä käsityksiä ja tuottanut uutta tietoa, joka on paitsi paikallishistoriallisesti, myös kansainvälisesti merkittävää.

Jenni Sahramaa: Spiraalikoristeinen viitta Liedon Ristinpellon haudasta 86

Jenni Sahramaa: Spiraalikoristeinen viitta Liedon Ristinpellon haudasta 86

Valmistelen Helsingin yliopistossa väitöskirjaani pukeutumiseen liittyvistä hautalöydöistä nuoremman rautakauden Suomessa. Yksi tutkimuskohteistani ovat spiraalikoristeiset viitat, joita on löytynyt 1000–1200-luvuille ajoitetuista ruumishaudoista. Nämä usein sinisiksi värjätyt vaatekappaleet ovat olleet kauniita ja kallisarvoisia tekstiilejä, ja todennäköisesti kertoneet myös paljon kantajastaan.

Marja Ahola: Varjoja kivikaudelta? Kivikauden performatiivisen tarinankerrontaperinteen jäljillä

Marja Ahola: Varjoja kivikaudelta? Kivikauden performatiivisen tarinankerrontaperinteen jäljillä

Voiko tarinankerrontaperinnettä tavoittaa arkeologisesta aineistosta? Vastausta tähän kysymykseen on etsinyt Koneen säätiön rahoittama hanke Peuransarveen tallennetut tarinat: digitaaliset ihmistieteet ja taiteellinen tutkimus kivikauden Suomen tarinankerrontaperinteen tutkimusmenetelminä.