Suomen Muinaismuistosäätiö

Suomen Muinaismuistosäätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja sen kansan, suomensukuisten sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevia arkeologisia, kansatieteellisiä ja taidehistoriallisia tutkimuksia, tiedon keruutoimintaa sekä arkistointia.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja tukemalla taloudellisesti tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi säätiö levittää tietoa oman maan muinaisjäännöksistä ja osaltaan vaikuttaa niiden suojelemiseen.

Yhteystiedot

Suomen Muinaismuistosäätiö – Finska Fornminnestiftelsen sr

c/o Liisankatu 9E44, 00170 Helsinki

Asiamies

Suvi Leukumaavaara, FM
Avustukset, tiedotus, hallituksen sihteeri
puh. 050 5229273
s-posti: suvi.leukumaavaara at gmail.com

 

Artikkelikuva: Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy