2015

2015

Suomen Muinaismuistosäätiö jakoi 2015 marraskuussa ensimmäisen kerran avustuksia arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian tutkimuksen tiedotus- ja julkaisutoimintaan.

Avustukset jaettiin vuonna 2015 kuudelle tekijälle,
yhteensä 8000 €.

Myönnetyt avustukset:

Roni Grén 1000 € toimitus- ja kuvakuluihin (taidehistoria)
Paula Kouki 2000 € taitto- ja kielentarkastuskustannuksiin (arkeologia)
Timo Muhonen 600 € kielentarkastuskustannuksiin (arkeologia)
Juha Ruohonen 900 € käännöskuluihin (arkeologia)
Leena Sammallahti 3000 € painatuskustannuksiin (kansatiede)
Anna Wessman 500 € painatuskustannuksiin (arkeologia)