2016

2016

Suomen Muinaismuistosäätiö jakoi 2016 marraskuussa toisen kerran avustuksia arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian tutkimuksen tiedotus-ja julkaisutoimintaan.

Avustukset jaettiin vuonna 2016 neljälle tekijälle,
yhteensä 9000 €.

Myönnetyt avustukset

Marja Ahola 400 € artikkelin julkaisemisen (arkeologia)
Hanna Kemppi 3000 € väitöskirjan painatus- ja kuvamaksukuluihin (taidehistoria)
Leena Pietilä-Castrén 2600 € artikkelijulkaisun painatuskuluihin (arkeologia, taidehistoria)
Maria Vanha-Similä 3000 € väitöskirjan julkaisemiseen (kansatiede)