Muinaismuistosäätiö

Avustukset

Historia

Corpus Nummorum Aboensium

Corpus Nummorum Aboensium

Turussa keskiajalla ja historiallisen ajan alussa lyödyt rahat muodostavat lukumäärältään merkittävän, mutta harvojen tunteman esineryhmän. Corpus Nummorum Aboensium kokoaa tiedot yhteensä yli 1500 Turussa lyödystä rahasta julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Varsinaisten Turussa lyötyjen rahojen ohella teos sisältää lisäksi Kuusiston linnassa 1520-luvulla lyödyt killingit. Teos on ensimmäinen teos, joka kokoaa tiedot yhteen kaikista tunnetuista …

Lue lisää Lue lisää

Vuoden 2021 avustukset on jaettu

Vuoden 2021 avustukset on jaettu

Suomen Muinaisumuistosäätiön hallitus päätti kokouksessaan 7.12.2021 avustuksen saajista. Avustuksia myönnettiin kaiken kaikkiaan 7900 euroa. 1) FT Marja Ahola, Tieteellisen posterin painatus-, kuljetus ja käsittelykuluihin (arkeologia), 100€ 2) FT Petri Halinen, Kirjan julkaisukuluihin (arkeologia), 1000€ 3) FM Anna Kirveennummi, Väitöskirjan julkaisukuluihin (kansatiede), 3000€ 4) FM Salla Leskinen, Kahden tieteellisen tutkimusartikkelin julkaisukuluihin (taidehistoria), 500€ 5) FM Ville Mantere, Väitöskirjan julkaisukuluihin (arkeologia), 1000€ 6) FT Jukka Relas, …

Lue lisää Lue lisää

Maija Mäki: Matkailutoiminnan monimuotoisuus havainnollistui arkeologisilla maastokohteilla

Maija Mäki: Matkailutoiminnan monimuotoisuus havainnollistui arkeologisilla maastokohteilla

Väitöskirjatutkimukseni syntyi monen mutkan kautta. Valmistuin arkeologiksi ja työskentelin museoalalla, mutta äitiysloman jälkeen päädyin työskentelemään Turun yliopiston kansatieteen ja historian oppiaineiden vetämään kulttuuripääkaupunkiprojektiin Kerrottu ja koettu Turku. Huomasin viihtyväni yliopistolla ja innostuin tekemään väitöstutkimusta aiheesta, joka nivoi yhteen arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistuvan kiinnostukseni etnologian ja tulevaisuudentutkimuksen tarjoamiin näkökulmiin ja menetelmiin. Nykyisin työskentelen museologian yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. …

Lue lisää Lue lisää

Tuuli Heinonen: Etelä-Suomen keskiajan kyliä tutkimassa

Tuuli Heinonen: Etelä-Suomen keskiajan kyliä tutkimassa

Viime vuosikymmeninä arkeologiset kaivaukset ovat tuoneet päivänvaloon runsaasti uutta aineistoa Suomen keskiajan kylistä. Aineiston avulla voidaan tutkia uusista näkökulmista kylien elämää ja niiden asukkaita, joiden arkipäivästä niukat kirjalliset lähteet kertovat vain vähän. Tutkin väitöskirjassani The Social and Material World of Medieval and Early Modern (c. 1200–1650) Villages in Southern Finland (Suomen keskiajan arkeologian seura, 2021) …

Lue lisää Lue lisää