Muinaismuistosäätiö

Avustukset

Historia

Vuoden 2022 avustukset on jaettu

Vuoden 2022 avustukset on jaettu

Suomen Muinaisumuistosäätiön hallitus päätti kokouksessaan 12.12.2022 avustuksen saajista. Avustuksia myönnettiin kaiken kaikkiaan 8000 euroa.

Marja Ahola: Varjoja kivikaudelta? Kivikauden performatiivisen tarinankerrontaperinteen jäljillä

Marja Ahola: Varjoja kivikaudelta? Kivikauden performatiivisen tarinankerrontaperinteen jäljillä

Voiko tarinankerrontaperinnettä tavoittaa arkeologisesta aineistosta? Vastausta tähän kysymykseen on etsinyt Koneen säätiön rahoittama hanke Peuransarveen tallennetut tarinat: digitaaliset ihmistieteet ja taiteellinen tutkimus kivikauden Suomen tarinankerrontaperinteen tutkimusmenetelminä.

Corpus Nummorum Aboensium

Corpus Nummorum Aboensium

Turussa keskiajalla ja historiallisen ajan alussa lyödyt rahat muodostavat lukumäärältään merkittävän, mutta harvojen tunteman esineryhmän. Corpus Nummorum Aboensium kokoaa tiedot yhteensä yli 1500 Turussa lyödystä rahasta julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Varsinaisten Turussa lyötyjen rahojen ohella teos sisältää lisäksi Kuusiston linnassa 1520-luvulla lyödyt killingit. Teos on ensimmäinen teos, joka kokoaa tiedot yhteen kaikista tunnetuista …

Lue lisää Lue lisää

Vuoden 2021 avustukset on jaettu

Vuoden 2021 avustukset on jaettu

Suomen Muinaisumuistosäätiön hallitus päätti kokouksessaan 7.12.2021 avustuksen saajista. Avustuksia myönnettiin kaiken kaikkiaan 7900 euroa. 1) FT Marja Ahola, Tieteellisen posterin painatus-, kuljetus ja käsittelykuluihin (arkeologia), 100€ 2) FT Petri Halinen, Kirjan julkaisukuluihin (arkeologia), 1000€ 3) FM Anna Kirveennummi, Väitöskirjan julkaisukuluihin (kansatiede), 3000€ 4) FM Salla Leskinen, Kahden tieteellisen tutkimusartikkelin julkaisukuluihin (taidehistoria), 500€ 5) FM Ville Mantere, Väitöskirjan julkaisukuluihin (arkeologia), 1000€ 6) FT Jukka Relas, …

Lue lisää Lue lisää