xyz

xyz

 
 
 
 
 
 
 

Maximum filesize: 32 MB. Allowed extensions: doc, docx, rtf, pdf.

Maximum filesize: 32 MB. Allowed extensions: doc, docx, rtf, pdf.
 
Ehdot: Avustuksen saaja sitoutuu laatimaan Suomen Muinaismuistosäätiölle raportin avustuksen käytöstä vuoden kuluessa avustuksen maksamisesta. Avustuksen saajan toivotaan myös esittelevän myönnetyn avustuksen käyttötarkoitusta säätiön kotisivujen blogiosiossa.