Myönnetyt avustukset

Myönnetyt avustukset

Suomen Muinaismuistosäätiö on jakanut avustuksia arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian tutkimuksen tiedotus- ja julkaisutoimintaan vuodesta 2015 lähtien sekä edelleen arkeologian, etnologian, museologian ja taidehistorian tutkimuksen tiedotus- ja julkaisutoimintaan vuodesta 2023 lähtien.

2023 avustuksia jaettiin yhteensä 7850 €

FM Jan Fast: Väitöskirjan julkaisukuluihin (arkeologia), 1500 €

FM Terhi Pietiläinen: Väitöskirjan julkaisukuluihin (etnologia), 3000 €

FM Jenni Sahramaa: Väitöskirjatyöhön liittyviin ennallistuksiin (arkeologia), 2100 €

Dos. Leena Valkeapää: Katsausartikkelin koostamiseen (taidehistoria), 1250 €


2022 jaettiin yhteensä 8000 €

FT Blanka Henriksson, Juhlajulkaisun kuluihin (kansatiede), 100€

FM Niina Koskihaara, Väitöskirjan julkaisukuluihin (kansatiede), 1500€

FT Ildikó Lehtinen, Mentorointiprojektin kuluihin (kansatiede), 700€

FT Pia Olsson, Katse kansatieteeseen-videosarjan toteutukseen (kansatiede), 2500€

FT Petro Pesonen, Kirjan julkaisukuluihin (arkeologia), 2700€

FM Mari Säisä, Mitä on etnologia-tietopaketin kääntämiskuluihin (kansatiede), 500€


2021 jaettiin yhteensä 7900 €

FT Marja Ahola, Tieteellisen posterin painatus-, kuljetus ja käsittelykuluihin (arkeologia), 100€

FT Petri Halinen, Kirjan julkaisukuluihin (arkeologia), 1000€

FM Anna Kirveennummi, Väitöskirjan julkaisukuluihin (kansatiede), 3000€

FM Salla Leskinen, Kahden tieteellisen tutkimusartikkelin julkaisukuluihin (taidehistoria), 500€

FM Ville Mantere, Väitöskirjan julkaisukuluihin (arkeologia), 1000€

FT Jukka Relas, Kirjan julkaisukuluihin (arkeologia / kansatiede), 1000€

FM Jenni Sahramaa, Väitöskirjatutkimuksen materiaalihankintoihin (arkeologia), 500€

FT Olga Sipola, Tieteellisen artikkelin julkaisukuluihin (taidehistoria), 800€


2020 jaettiin yhteensä 7500€

FM Terhi Arell, Turun Koroistenniemen ja Koroisten tilan historiaa esittelevien opastuskierrosten, näyttelyn ja seminaarin toteuttaminen (arkeologia/kansatiede), 700€

FM Ville Mantere, Väitöskirjan julkaisukustannukset (arkeologia), 1000€

FM Maija Mäki, Väitöskirjan painatuskulut (kansatiede), 1000€

FM Maija Mäkikalli, Väitöskirjan julkaisukustannukset (taidehistoria), 1300€

FT Riikka Niemelä, Tahiti-aikakauslehden saavutettavuuden ja kaksikielisyyden kehittäminen (taidehistoria), 1000€

FT Pia Olsson, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Muikkari-blogi (arkeologia/kansatiede/taidehistoria), 1000€

FM Jani Oravisjärvi, Kirjallisen teoksen kääntäminen ja kielentarkastus (arkeologia), 1000€

FM Joanna Veinio, Artikkelin julkaisukustannukset (arkeologia/taidehistoria), 500€


2019 jaettiin yhteensä 6250€

FM Tuuli Heinonen, Uudenmaan keskiaikaisia kyliä koskevan väitöskirjan painatus- ja kuvamaksukuluihin, 1500 euroa (arkeologia)

FM Liisa Kurkinen, Kainuulaisten kauppiaiden työelämäkertoja käsittelevän väitöskirjan julkaisemiseen, 2000 euroa (kansatiede)

FM Petra Lehtoruusu, Kiertonäyttelyyn Suomen Muinaismuistoyhdistyksen tutkimusretkistä 1871–1902, 2000 euroa (taidehistoria)

FM Nina Maaranen, Kalmistopiiri-verkkosivuston ylläpitoon, 250 euroa (arkeologia)

FM Anna Rauhala, Väitöskirjan Neulonnan taito julkaisuun, 500 euroa (kansatiede)


2018 jaettiin yhteensä 7000€

FT Roni Grén, Tahiti-julkaisun luontoaiheiseen teemanumeroon, 300 € (taidehistoria)

FT Mirette Modarress-Sadeghi, Turkansaaren kirkon ja markkinapaikan tutkimuksia käsittelevän englanninkielisen artikkelin kielentarkastukseen,  450 € (arkeologia)

FM Ulla Moilanen, Kuvituksen hankkiminen rautakautisia hautaustapoja käsitteleviin julkaisuihin, 300 € (arkeologia)

FM Janne Rantanen, Jouko Voionmaan julkaisemattomien muinaislinnatutkimuksien julkaisemiseen, 600 € (arkeologia)

FM Jenni Sahramaa, Uuden muinaispukukirjan valokuvakuvitukseen, 1000 € (arkeologia)

FT Jukka Relas, Sakari Pälsi ja vanha Loppi -tietokirjan kuvitukseen, 1000 € (kansatiede)

FT Leena Valkeapää, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirjan vuoden 2019 numeron kuvakustannusten kattamiseen, 3350 € (taidehistoria)


2017 jaettiin yhteensä 7000€

FT Teppo Jokinen, Arkkitehti Gustaf Nyströmiä käsittelevän monografiateoksen kuvien hankintaan, 1000 € (taidehistoria)

FM Outi Järvinen, Suomen Museo -vuosikirjan uudistusvuosi 2018, 1200 € (arkeologia, kansatiede, taidehistoria)

FT Marie-Sofie Lundström, Tahitissa v. 2018 ilmestyvän konferenssijulkaisun “Mobilities: Artists, Art Works and a Concept in Change” kustannuksiin, 1500 € (taidehistoria)

FM Anna Rauhala, Väitöskirjatyön “Neulonta taitona ja hyvinvointina Suomessa” painatus- ja taittokuluihin, 1500 € (kansatiede)

FT Liisa Seppänen, Turun keskiajan rakentamista käsittelevän kirjan laatimiseen, 800 € (arkeologia)

FT Olga Sipola, ”Vanha Valamo: Karjalan luostari 1700-luvulta, sen puuarkkitehtuuri, kirkkosisustus ja ikonit” -kirjan suomentamiseen, 1000 € (taidehistoria)


2016 jaettiin yhteensä 9000 €

Marja Ahola 400 € artikkelin julkaisemisen (arkeologia)

Hanna Kemppi 3000 € väitöskirjan painatus- ja kuvamaksukuluihin (taidehistoria)

Leena Pietilä-Castrén 2600 € artikkelijulkaisun painatuskuluihin (arkeologia, taidehistoria)

Maria Vanha-Similä 3000 € väitöskirjan julkaisemiseen (kansatiede)


2015 jaettiin yhteensä 8000 €

Roni Grén 1000 € toimitus- ja kuvakuluihin (taidehistoria)

Paula Kouki 2000 € taitto- ja kielentarkastuskustannuksiin (arkeologia)

Timo Muhonen 600 € kielentarkastuskustannuksiin (arkeologia)

Juha Ruohonen 900 € käännöskuluihin (arkeologia)

Leena Sammallahti 3000 € painatuskustannuksiin (kansatiede)

Anna Wessman 500 € painatuskustannuksiin (arkeologia)