Suomen Muinaismuistosäätiö

Suomen Muinaismuistosäätiö

Suomen Muinaismuistosäätiö – Finska Fornminnestiftelsen sr perustettiin vuonna 2013 tukemaan vuonna 1870 perustetun Suomen Muinaismuistoyhdistys ry –  Finska Fornminnesföreningen rf:n toimintaa.

Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja sen kansan, suomensukuisten sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevia arkeologisia, kansatieteellisiä ja taidehistoriallisia tutkimuksia, tiedon keruutoimintaa sekä arkistointia.

Säätiö on vuodesta 2015 alkaen toteuttanut tarkoitustaan myöntämällä  avustuksia ja tukemalla taloudellisesti arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian tutkimukseen liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi säätiö levittää tietoa oman maan muinaisjäännöksistä ja osaltaan vaikuttaa niiden suojelemiseen.

Yhteystiedot

Suomen Muinaismuistosäätiö – Finska Fornminnestiftelsen sr

Asiamies

Jussi Lehtonen
Avustukset, tiedotus, hallituksen sihteeri
sähköposti: muinaismuistosaatio at gmail.com

Artikkelikuva: Hannu Vallas / Lentokuva Vallas Oy