Avustuksen saajan ohjeet ja raportointi

Avustuksen saajan ohjeet ja raportointi

Avustuksen saajalle lähetetään sähköpostitse myöntökirje, jonka liitteenä oleva avustuksen vastaanottoilmoitus täytetään ja palautetaan säätiön asiamiehelle kaavakkeen ohjeiden mukaisesti. Avustukset maksetaan saajalle pääsääntöisesti samana vuonna kuin avustus myönnetään. 

Avustuksen saaja sitoutuu laatimaan Suomen Muinaismuistosäätiölle raportin avustuksen käytöstä vuoden kuluessa avustuksen maksamisesta.

Avustuksen saajan toivotaan myös vapaamuotoisesti esittelevän myönnetyn avustuksen käyttötarkoitusta säätiön kotisivujen blogiosiossa.

Artikkelikuva: Lusto/Erkki Laitakarin kokoelma, Metsäkirjasto. Kuvaaja tuntematon.

SMMSMerkkiSiniharmaa200