Leena Elina Valkeapää ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset tutkimusretket 1871–1902

Leena Elina Valkeapää ja Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset tutkimusretket 1871–1902

Olen 1800-luvun ja 1900-luvun alun kulttuurihistoriaan erikoistunut vapaa tutkija ja tietokirjailija. Koulutukseltani olen filosofian tohtori ja minulla on Jyväskylän yliopiston taidehistorian oppiaineen dosentuuri. Tutkimuksissani pohdin usein menneisyyden jälkiä, ihmisten suhdetta menneisyyteen ja sen käyttöä, tapahtumille ja esineille annettujen merkitysten muuttumista, sekä tieteen historiaa ja erilaisia tutkimusretkiä. Näen tutkimuskohteet prosesseina, olen kiinnostunut kohteiden käyttämisestä, siitä miten ajattelutavat muuttuvat ja tarpeet ja toiveet vaihtelevat.

Olen julkaissut tutkimuksia ja tietokirjoja muun muassa Suomen keskiaikaisten kivikirkkojen restauroinnin historiasta, Kalannin alttarikaappiin liittyvistä kansanuskomuksista, Emil Nervanderin elämäntyöstä, kansallispukujen kulttuurihistoriasta ja Ritvalan helkajuhlasta. Viimeisin kirjamuotoinen julkaisuni on Nervanderin elämäkerta Vapaa kuin lintu. Parhaillaan viimeistelen Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallisia tutkimusretkiä 1871–1902 käsittelevää käsikirjoitusta. Sain Suomen Muinaismuistosäätiöltä vuonna 2018 avustuksen teoksen kuvakustannusten kattamiseen. Pyrin työssäni yhdistämään tieteellisen tutkimuksen ja yleistajuisuuden olipa kyseessä sitten tutkimuksen raportointi, tietokirja, opettaminen tai näyttelyn kokoaminen.

Asun Sääksmäellä. Toimin usein paikallistason hankkeissa eli suomeksi ilmaistuna teen kotiseututyötä. Laajemmin käsitettynä paikallisuus antaa mielestäni kiinnostavan näkökulman moniin kehityskulkuihin koskivat ne sitten kulttuurisen muistin problematiikkaa tai samanaikaisten yhteiskunnallisten ja arkielämän ilmiöiden yhteen kietoutumista. Yleisen ja paikallisen yhdistämistä käytin erityisesti Sääksmäen ja Valkeakosken vuotta 1917 käsittelevässä näyttelyssä, jonka suunnittelin Valkeakosken Myllysaaren museoon. Minusta paikallisuus on palkitsevaa, sillä palaute on suoraa ja yleensä hyvin kannustavaa. Tutkitulle tiedolle on tarvetta.

FT Leena Valkeapää sai 2018 Suomen Muinaismuistosäätiön avustuksen Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirjan vuoden 2019 numeron kuvakustannusten kattamiseen.


Comments are closed.