Tahiti-lehden luontonumero

Tahiti-lehden luontonumero

Joulukuussa 2019 julkaistiin Suomen Muinaismuistosäätiön avustuksella toteutettu Taidehistorian seuran julkaiseman Tahiti-lehden luontoaiheinen teemanumero 2/2019. Numerossa kartoitettiin kotimaisen taidehistorian tutkimuksen luontosuhdetta ja nykyisen taiteentutkimuksen luontokäsityksiä. Julkaisun toimittivat Roni Grén ja Riikka Niemelä. Artikkeleissa käytiin keskustelua sekä kuvataiteen että arkkitehtuurin tutkimuksesta ja luotiin näkökulmia taiteen ja ympäristömme historiaan aina luolamaalauksista nykyisiin ekokriiseihin.

Arkkitehtuuria käsiteltiin kahdessa vertaisarvioidussa tekstissä: Ranja Hautamäen ja Julia Donnerin kirjoittamassa artikkelissa Kaupungin muuttuvat luonnot, joka avasi 1900-luvun vaihtelevia luontokäsityksiä suomalaisen asemakaavoituksen suhteen, ja Eva Johanssonin tekstissä Alvar Aalto och det urbana landskapet, joka käsitteli teeman vaatimalla tavalla erityisesti Aallon tekemää Helsingin keskustasuunnitelmaa. Lisäksi arkkitehtuuriin liittyi numerossa julkaistu Johanna Björkmanin väitöslektio Metsäteollisuuden menestyksen jälki arkkitehtuurissa: arkkitehti
W.G. Palmqvistin ja yhtiöiden yhteistyö tehdasyhdyskunnissa 1920- ja 1930-luvuilla
.


Valokuvauksen luontosuhdetta puolestaan käsittelivät Johanna Frigård artikkelissaan Elämän voima luonnon kuvissa: Björn Soldanin valokuvia Henri Bergsonin ajatusten kautta tarkastetuina ja Kati Lintonen tekstissään Valokuvallistettu metsä, joka tarkasteli nykyvalokuvauksen metsäsuhdetta muun muassa neulanreikäkameroilla tehtyjen kokeiluiden kautta, kun taas
nykytaiteen ja tieteen kehitelmiä suhteessa historiallisiin juuriinsa pyrki omassa artikkelissaan Arcimboldon perilliset – puiden ja kukkien lihallisuus, lihan ja solujen taide avaamaan Helena Sederholm.

Numeron kirja-arvioissa Roni Grén tarkasteli Chauvet’n luolamaalauksista tehtyä Marc Bruet’n kirjaa Grotte Chauvet – Géants de pierre otsikolla Kallioiden kätkemä kosmogonia: Chauvet’n luola ja ylitulkinnan politiikka, joka avaa myös maalausten suhdetta niiden luonnolliseen ympäristöön. Nykymaailman ilmasto-ongelmiin ja kestämättömään luontosuhteeseen taas kiinnittyivät Hilja Roivaisen arvio Vuoropuhelu Etelä-Amerikan nykymaisemasta, joka käsitteli kirjoituskokoelmaa Natura: Environmental Aesthetics after Landscape sekä Riikka Niemelän teksti Uuden vuosituhannen myrskypilvet.


Tahiti Vol 9 Nro 2 (2019) kokonaisuudessaan

Taidehistorian seuralle (Roni Grén) myönnettiin 2018 Suomen Muinaismuistosäätiön avustus luontoaiheiseen teemanumeroon.


Comments are closed.