Corpus Nummorum Aboensium

Corpus Nummorum Aboensium

Turussa keskiajalla ja historiallisen ajan alussa lyödyt rahat muodostavat lukumäärältään merkittävän, mutta harvojen tunteman esineryhmän. Corpus Nummorum Aboensium kokoaa tiedot yhteensä yli 1500 Turussa lyödystä rahasta julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Varsinaisten Turussa lyötyjen rahojen ohella teos sisältää lisäksi Kuusiston linnassa 1520-luvulla lyödyt killingit. Teos on ensimmäinen teos, joka kokoaa tiedot yhteen kaikista tunnetuista Turun rahoista. Teoksen toivotaan edesauttavan Turun rahoihin kohdistuvaa tutkimusta ja kiinnostusta.

Kuva: Ensimmäinen Turussa lyöty ”Turun markka”. Kustaa Vaasa, 1556. Tunnetaan kaksi kappaletta. Ostettu Kansallismuseon kokoelmiin 2018. Kuva: Jani Oravisjärvi / Kansallismuseo.


Comments are closed.