Ohjeet avustuksen hakemiseen

Hakemuslomake ja hakuaika

Avustuksia haetaan täyttämällä säätiön sivuilla hakemuslomake, rastittamalla sitoumus ja painamalla LÄHETÄ-painiketta.

Hakemusta ei voi välillä tallentaa, vaan se täytetään ja lähetetään kerralla liitteineen.

Hakemuslomake on avoinna 1.10.–31.10.2018.

Hakemukset on lähetettävä säätiölle siten, että ne ovat perillä viimeisenä hakupäivänä 31.10.2018 klo 16.00 Suomen aikaa. Tämän ajankohdan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Hakemusten käsittely

Säätiön hallitus käsittelee ja arvioi säätiölle saapuneet hakemukset marraskuun aikana. Avustuksen saajan/saajien nimet julkistetaan säätiön kotisivuilla marraskuun loppuun mennessä.

Säätiö voi tiedottaa jakamistaan avustuksista myös laajemmin.

Kuka voi hakea avustuksia?

Avustuksia voivat hakea arkeologian, kansatieteen tai taidehistorian aloilta valmistuneet (FM, FT).

Mihin avustuksia myönnetään?

Säätiö myöntää avustuksia ja tukee taloudellisesti tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian aloilla.

Avustuksen aihe, käyttötarkoitus ja ala

Hakemuksessa kysyttävään kohtaan “Aihe ja käyttötarkoitus” hakija kirjoittaa ytimekkäästi ja otsikkomaisesti avustuksen käyttötarkoituksen. Säätiö voi käyttää tätä otsikointia tiedotuksessaan.

Yhdellä lomakkeella haetaan avustusta vain yhteen tarkoitukseen.

Avustukset myönnetään tulevia hankkeita ja töitä varten ja mainitun tarkoituksen toteuttamiseen.

Haettavan avustuksen suuruus

Hakija määrittelee hakemansa avustuksen suuruuden itse. Avustukset myönnetään tiivistelmän ja liitteen 1 (hakemusteksti ja budjetti) mukaisen tehtävän tai työn toteuttamiseen. Haettavan summan tulee olla realistinen ja perusteltu.

Tiivistelmä

Tiivistelmän tarkoitus on kertoa selkeästi, tiiviisti ja ymmärrettävästi, mitä hakija saamallaan avustuksella aikoo tehdä ja mihin lopputulokseen hän tähtää.

Hakemuksen liitteet

Hakemuslomakkeen liitteessä 1. voi laajemmin kertoa, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja mihin avustussumma on tarkoitus käyttää. Laaditaan työsuunnitelma, jossa tulee kertoa julkaisun tai hankkeen aikataulu, kustannusarvio ja selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta ja muualta haetuista ja samaan tarkoitukseen saaduista avustuksista ja apurahoista (korkeintaan 2 sivua).

Liitteeseen 2. hakija kokoaa lyhyen ansioluettelon ja luettelee tämän hakemuksen kannalta tärkeimmät julkaisunsa (korkeintaan 2 sivua).

Suositukset

Hakemuslomakkeeseen ei voi liittää suosituksia, mutta liitteissä voi mainita suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot. Tarvittaessa suosittelija voi lähettää suositukset suoraan säätiön asiamiehelle lokakuun aikana ja hakuajan puitteissa eli viimeistään 31.10.2017 klo 16.00 mennessä (ks. yhteystiedot etusivulta).

Hakemusten käsittely säätiössä

Avustusasioita käsitellään säätiössä luottamuksellisesti. Käsittelijät ja päättäjät eivät ilmaise sivullisille hakemuksiin tai hakijan ominaisuuksiin, taloudelliseen tai henkilökohtaisiin oloihin liittyviä tietoja. Päätökset avustuksista tekee säätiön hallitus. Päätöksenteossa noudatetaan hyvää säätiötapaa.

Säätiö saa aina enemmän hyviä hakemuksia kuin sen on mahdollista tukea. Kaikille hyvillekään hakemuksille ei voida myöntää avustusta.

Avustuspäätöksiä ei perustella.

Hakemuksia ei palauteta.

Avustuksen hakijoiden neuvonta

Hakijat voivat kysyä neuvoja kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa säätiön asiamieheltä.

Hakemuslomakkeeseen

 

Artikkelikuva: Lusto/Erkki Laitakarin kokoelma, Metsäkirjasto. Kuvaaja tuntematon.

SMMSMerkkiSiniharmaa200