Ethnos ry: Suomen etnologien tieteellinen seura Ethnos ry on monessa mukana

Ethnos ry: Suomen etnologien tieteellinen seura Ethnos ry on monessa mukana

Ethnos ry toimii eri aloilla etnologian ja kansatieteen parissa työskentelevien ihmisten tieteellisenä ja tiedepoliittisena yhdistyksenä ja yhdyssiteenä. Ethnos ry:n tehtävänä on edistää ja tehdä tunnetuksi etnologista tutkimusta ja tieteenalaa. Konkreettisesti tämä tapahtuu pääasiassa julkaisutoiminnan ja tieteellisten seminaarien järjestämisen kautta. Ethnos julkaisee sekä englanninkielistä tieteellistä lehteä Ethnologia Fennicaa että suomen- ja ruotsinkielistä Ethnos-toimitetta. Etnologian päivät järjestetään vuorovuosina Ethnoksen Kevätseminaarin kanssa. Etnologian päivät keskittyvät tieteellisiin puheenvuoroihin ja keskusteluihin, kun taas Kevätseminaarissa käsitellään usein etnologisen tiedon soveltamista eri näkökulmista. 

Näiden lisäksi Ethnos on mukana erilaisissa tapahtumissa, kuten Tieteiden yössä, ottaa kantaa tiedepoliittisiin keskusteluihin ja toimii läheisessä yhteistyössä esimerkiksi SKS:n ja eri museoiden kanssa. Koska etnologiaa tai kulttuurintutkimusta laajemmin ei voi opiskella lukiossa, on Ethnos ry tuottanut nettisivuilleen tietoa siitä, mitä etnologia on, missä sitä voi opiskella, millaista tutkimusta etnologit tekevät ja mihin tehtäviin etnologit työelämässä sijoittuvat. Jotta palvelisimme etnologiasta kiinnostuneita ihmisiä mahdollisimman laajasti, haimme ja saimme näiden sivujen kääntämiseen tukea Suomen Muinaismuistosäätiöltä. Apurahan turvin olemme voineet käännättää nettisivujemme tekstejä ensin ruotsiksi, ja tulevaisuudessa toivon mukana myös englanniksi.

Ethnos ry toivoo toimintaansa mukaan etnologian ja lähitieteenalojen tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita sekä esimerkiksi muistiorganisaatioiden ja muiden kulttuurialojen toimijoita mahdollisimman laajalta kentältä. Jos et ole varma, mitä etnologia on, pääset tutustumaan meihin täältä: https://ethnosry.org/mita-on-etnologia/


Comments are closed.